بنیاد آموزش، ایمنی و پیش گیری از اثرات سوانح ( آپ )

منابع اصلی مدیریت امداد و نجات: 1- سوانح و رابطه آن باتوسعه و برنامه ریزی 2- برنامه ریزی و نقش آن در پیشگیری از سوانح

پیشگیری از سوانح و حوادث بر اساس : مدل جامعه ایمن) Safe Community

nدر جامعه ایمن  تمام مردم ، مسئولین و ارگانهای دولتی و غیردولتی باید به وظایف خود واقف باشند و مسئولانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید
مرداد 94
2 پست
تیر 94
5 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آبان 91
11 پست
مهر 91
11 پست
شهریور 91
19 پست
مرداد 91
49 پست