انتشار 2 کتاب در رابطه با سوانح از سوی شرکت عمران و بهسازی شهری کشور

شرایط خرید کتاب های منتشر شده از سوی سازمان عمران و بهسازی شهری

وزارت راه، مسکن و شهرسازی ایران

علاقه مندان به خرید این کتاب ها (۱- سوانح و رابطه آن با توسعه و برنامه ریزی ۲-  نقش برنامه ریزی در پیش گیری و کاهش سوانح ) می توانند مبلغ ۳۶۵/۰۰۰ ریال ( ۲۹۰/۰۰۰ ریال بابت قیمت کتاب ها و ۷۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه پست پیشتاز ) به شماره حساب جاری بانک ملی شعبه استانداری ۰۱۰۴۳۷۳۳۳۲۰۰۳ ( یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۴۸۱۰۸۷۳۳۰ ) به نام حمیدرضا موحدی زاده واریز و فیش آن را به همراه آدرس دقیق پستی و شماره تماس خود ارسال نمایند.

۱- ارسال از طریق ایمیل movahedizadeh@yahoo.com

۲- ارسال از طریق فکس ۰۵۱۳۷۶۷۸۹۴۲

۳- شماره همراه ۰۹۱۵۳۱۱۶۰۲۵ / حمیدرضا موحدی زاده

۴- شماره همراه ۰۹۱۵۱۳۱۱۱۵۰ / مهندس جواد محبی، شرکت عمران و مسکن سازان شرق کشور

 

فهرست مطالب کتاب نقش برنامه ریزی شهری

در

پیش گیری، کنترل و کاهش سوانح

 

عنوان صفحه

 

مقدمه

- مقدمه مولف........................................................................................................................ ۷

- پیام سرپرست مرکز علمی، کاربردی بهزیستی استان خراسان رضوی..................................... ۹

- اهداف علمی و کاربردی درس «نقش برنامه­ریزی در پیش­گیری از سوانح»................... ۱۰

 

بخش اول : تعاریف و مفاهیم برنامه ریزی و نقش آن در سوانح

 

قسمت اول : تعاریف و اصطلاحات

۱- تاریخچه برنامه ریزی شهری........................................................................................... ۱۵

۲- تعاریف برنامه ریزی شهری(urban planning).......................................................................

۳-  مبانی واصول برنامه ریزی شهری................................................................................... ۲۵

۴-  اهداف برنامه ریزی برای مواجهه با سوانح.................................................................... ۲۹

۵-  انواع برنامه ها و برنامه ریزی شهری............................................................................... ۳۲

 

قسمت دوم : برنامه ریزی و سوانح

۶-  نتایج فقدان برنامه ریزی شهری و مسائل شهرک های اقماری..................................... ۳۴

۷-  برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت سوانح و بحران............................................ ۳۷

۸-  نقش فرهنگ سازی در کاهش بلایای طبیعی از سوی مدیریت شهری........................ ۳۹

۹-  برنامه‌ریزی شهری و نقش آن در کاهش آسیب‌های زلزله............................................ ۴۳

 


بخش دوم : مقدمه ای بر نظریه های برنامه ریزی شهری

 

 

قسمت اول : نظریه ها و مدل ها

۱- مقدمه................................................................................................................................. ۵۱

۲-  برنامه ریزان ونظریه پردازان برجسته عصر جدید .......................................................... ۵۳

۳- نظریه های برنامه ریزی شهری ........................................................................................ ۵۸

 

قسمت دوم : مسائل شهرنشینی و سوانح

۴- مسائل و مشکلات شهرنشینی در عصر حاضر................................................. ۷۴

۵- طرح احداث شهرهای جدید و آینده شهرنشینی در ایران.............................................. ۷۷

۶- مدیریت شهری و نقش آن در کنترل سوانح................................................................... ۹۳

۷- ایمنی در مقابل سوانح باتاکید برطرح­های شهرسازی ( آتش سوزی) .......................... ۹۷

 

بخش سوم : روش های کنترل گسترش بی رویه شهرها

 

قسمت اول: نقش مهاجرت به شهرها و گسترش سوانح

۱- علل مهاجرت روستائیان به شهرها آثار وضعی آن ........................................................ ۱۱۱

۲- عوامل گسترش شهرها و رشد بی رویه شهرنشینی......................................................... ۱۱۶

۳- حاشیه نشینی در شهرها و اثرات آن بر روی سوانح....................................................... ۱۲۱

۴- ترافیک وآلودگی محیط زیست شهری دراثر افزایش جمعیت شهر........................... ۱۳۵

 

قسمت دوم : راهکارهای کنترل رشد شهرها

۵- ساختن شهری انسانی برای تأمین رفاه و آسایش بیشتر شهروندان............................... ۱۴۱

۶- برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری و زلزله.................................................................... ۱۴۹

۷- مدیریت پایدار حمل و نقل شهری و راهکارهای آن..................................................... ۱۷۰

۸- استقرار نظام مدیریت کارآمد در دستگاه های اجرایی.................................................. ۱۷۷

 

بخش چهارم : مقدمه ای بر طرح­های جامع و تفصیلی شهرها

 

قسمت اول : تاریخچه طرح­های توسعه شهری

۱- جایگاه طرح‌های توسعه و عمران شهری در نظام شهرسازی کشور.............................. ۱۸۱

۲-  معرفی انواع طرح های شهرسازی و معماری................................................................ ۱۸۵

۳- طرح جامع تهران (طرح راهبردی عمران و تآثیر آن برسوانح)..................................... ۱۹۰

 

قسمت دوم : مسائل اجتماعی شهرها و موضوع مسکن

۴- نقاط ضعف و تهدیدهای موجود در برنامه ریزی مسکن.............................................. ۱۹۹

۵- رویکرد اجتماعی و فرهنگی به مدیریت شهر................................................................ ۲۰۶

۶- نقش شهرهای جدید در تعادل جمعیت مادر شهرها...................................................... ۲۰۹

 

بخش پنجم : آسیب پذیری شهرها نسبت به عوامل گوناگون

 

قسمت اول : تراکم های شهری ، سوانح و ایمنی

۱- مقدمه............................................................................................................................... ۲۱۹

۲- انواع و علل حوادث و سوانح شهری............................................................................. ۲۲۰

۳- تراکم جمعیت و ساخت و سازها و نقش آن درخسارت­های سوانح............................ ۲۲۴

۴- منشور جامعه ایمن در برابر سوانح و حوادث................................................................. ۲۳۲

 

     


قسمت دوم : نقش برنامه ریزی شهری در کاهش سوانح

۵- برنامه پاکسازی و بهسازی مناطق حاشیه نشین................................................................ ۲۴۰

۶- سیستم حمل و نقل درون شهری و برون شهری............................................................ ۲۴۴

۷- ضرورت و اهمیت کسب آمادگی در برابر خطرات...................................................... ۲۵۰

 

بخش ششم : نقش برنامه ریزی شهری در پیش­گیری از سوانح

 

قسمت اول : نقش برنامه ریزی شهری در کنترل اثرات سوانح

۱- برنامه ریزی و آمادگی برای شرایط بحران و بروز سوانح............................................ ۲۶۱

۲- نقش برنامه ریزی شهری در کنترل بحران ها (سیلاب،زلزله و...)................................. ۲۷۰

۳-  برنامه استراتژیک کاهش حوادث سازمان ملل متحد.................................................. ۲۷۷

 

قسمت دوم : کارکرد سازمان های امداد و نجات و مدیریت بحران

۴- نقش سازمان پدافند غیر عامل (اهداف و کارکردهای آن)........................................... ۲۸۰

۵- نقش سازمانهای امدادونجات(هلال احمر،اورژانس،آتش نشانی و...).......................... ۲۹۰

۶- بررسی سیر تحول مدیریت سوانح ( مدیریت بحران ) در ایران................................... ۲۹۹

۷- نقش آموزش و ترویج فرهنگ خودامدادی و ایمنی................................................... ۳۱۲

 

بخش هفتم : برنامه ریزی و مدیریت شهری در مواجهه با سوانح

 

قسمت اول:نقش برنامه ریزی و مدیریت شهری در مواجهه با سوانح

مقدمه..................................................................................................................................... ۳۱۹

۱- برنامه ریزی برای واکنش صحیح و سریع در مقابل سوانح.......................................... ۳۲۰

۲- مدیریت شهری،اهداف و راهبرد‌(شهر مرکز فرصت و..‌.)............................................ ۳۲۶

۳- عوامل مؤثر در تصادفات جاده ای و اقدامات پیش گیرانه............................................ ۳۳۵

۴- برنامه ریزی راهبردی مدیریتی، کاربردی در بحران و سوانح...................................... ۳۴۶

 

قسمت دوم : راه حل ها و طرح های آمادگی در برابر سوانح

۵- جایگاه ارزیابی سانحه در مدیریت حوادث طبیعی........................................................ ۳۶۳

۶- ارزیابی سریع بهداشتی حلقه مفقوده مدیریت سوانح.................................................... ۳۶۷

۷-  آمادگی و مدیریت بهداشت محیط برای کاهش اثرات بلایا.................................... ۳۷۰

۸- نتیجه­گیری و ارائه پیشنهاد و توصیه اجرایی.................................................................. ۳۸۹

ضمیمه

سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری.۳۰۵............. ۳۹۳

فهرست منابع......................................................................................................................... ۳۹۵

                 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فهرست مطالب کتاب سوانح و رابطه آن با توسعه و برنامه ریزی

عنوان                                                                    صفحه

 

فصل اول : کلیات

۱-۱  مقدمه ( مؤلف و ناشر) .................................................................. ۷

۲-۱  پیش گفتار................................................................................... ۹

۳-۱  منظومه کتاب............................................................................. ۱۰

۴-۱ اهداف آموزشی.......................................................................... ۱۳

 

فصل دوم : فرآیند توسعه

۱-۲ مقدمه و پیشینه تاریخی و پیدایش مفهوم توسعه پایدار....................... ۱۹

۲-۲  توسعه چیست ؟ شاخص های توسعه.............................................. ۲۰

۳-۲  اهداف توسعه............................................................................. ۲۴

۴-۲ مدل­ها و اصول توسعه و ارتباط آن با سوانح..................................... ۳۳

۵-۲ شاخص­های توسعه پایدار............................................................. ۳۶

۶-۲ موارد هفت گانه توسعه سیاسی ومشارکت مردم در اداره شهرها......... ۴۰

۷-۲  ویژگی های جوامع سنتی و مدرن ومقایسه آنهادرجامعه ایران............ ۴۶

۸-۲  راه­حل­های موجود برای غلبه بر عوامل منفی توسعه.......................... ۶۱

۹-۲  کشورهای در حال توسعه............................................................. ۶۳

۱۰-۲ شکاف درتجربیات رهبران جهان سوم بارهبران کشورهای صنعتی... ۶۷

۱۱-۲  وجوه مشترک جوامع برای سنجش میزان توسعه یافتگی................. ۷۰

۱۲-۲  تآثیرگذاری توسعه یافتگی در کاهش وکنترل خسارات ناشی ازسوانح۷۱

۱۳-۲  نتیجه گیری از مباحث فصل دوم................................................. ۷۲

 

فصل سوم: خط اتصال توسعه پایدارشهری باسوانح

۱-۳  مقدمه ....................................................................................... ۷۷

۲-۳  توسعه شهری پایدار.................................................................... ۷۸

۳-۳  جامعه وشهر ایمن....................................................................... ۷۹

۴-۳  دلایل وعلل توسعه شهرها............................................................ ۸۷

۵-۳  مسائل مدیریت شهری درکشورهای درحال توسعه........................... ۸۸

۶-۳  آموزش و ایمنی حق شهروندان..................................................... ۸۹

۷-۳  عوامل محیطی توسعه ومدیریت سوانح........................................... ۹۱

۸-۳  توسعه اجتماعی وآسیب­های ناشی از آن........................................ ۹۲

۹-۳ تجدید حیات شهری وارتقاء تجهیزات وفرهنگ ایمنی..................... ۹۵

۱۰-۳  مشارکت شهروندان درساختن شهرهای ایمن وپایدار..................... ۹۷

۱۱-۳  نتیجه­گیری ازمباحث فصل سوم.................................................. ۹۸

 

فصل چهارم :کارکردهای برنامه ریزی در ارتباط با سوانح

مقدمه ............................................................................................. ۱۰۳

۱-۴  برنامه ریزی شهری چیست ........................................................ ۱۰۵

۲-۴  مدل ها ، اصول و مراحل برنامه ریزی.......................................... ۱۰۶

۳-۴  منابع و عوامل انسانی................................................................. ۱۰۹

۴-۴  مهاجرت وحاشیه نشینی در شهرها و ارتباط آن با میزان سوانح........ ۱۱۳

۵-۴  تدوین نظریه بومی توسعه( متدولوژی بومی سازی دانش و تکنولوژی) ۱۱۵

۶-۴  فرآیند مباحث مد یریت و ویژگی های مدیر بحران....................... ۱۱۸

۷-۴  مدیریت سوانح و برنامه ریزی شهری........................................... ۱۲۳

۸-۴   الگوی عملی برای مدیریت قبل، حین و بعد از فاجعه.................... ۱۲۷

۹-۴  طرح نهایی مدیریت بحران با اقتباس ازمدل وارینگ و گلندون........ ۱۳۲

۱۰-۴ برنامه­ریزی واکنش اضطراری مناسب......................................... ۱۳۴

۱۱-۴ نتیجه گیری(ترویج فرهنگ ایمنی و خودامدادی)......................... ۱۳۶

 

فصل پنجم : تحلیل رابطه سوانح با توسعه و برنامه ریزی

چرخه دمینگ.................................................................................. ۱۴۳

۱-۵ مقدمه....................................................................................... ۱۴۴

۲-۵ سوانح وامکانات توسعه جدید..................................................... ۱۴۵

۳-۵  توسعه و آثار تخریبی آن بر محیط­زیست..................................... ۱۴۶

۴-۵  توسعه و نقش آن در پیش­گیری و کنترل سوانح............................ ۱۵۴

۵-۵  توسعه شبکه های اطلاع رسانی................................................... ۱۵۵

۶-۵  سوانح و چالش­های توسعه نیافتگی............................................. ۱۵۶

۷-۵  سازمان­های امداد و نجات و الگوی جامع و مراحل مدیریت بحران.. ۱۵۸

۸-۵ ویژگی­ها، کاربری­ها و اهداف تأسیس شهرک بین­المللی امداد و نجات ۱۶۴

۹-۵ شهر عمودی (متراکم) و توسعه پایدار........................................... ۱۷۴

۱۰-۵ برنامه­ریزی، توسعه و تأثیرگذاری آن بر روی سوانح..................... ۱۷۷

۱۱-۵ برنامه­ریزی مدیریت بلایا و مخاطرات محیطی در راستای توسعه پایدار۱۸۰

۱۲-۵ بازآفرینی برنامه­ریزی و مدیریت توسعه روستایی در ایران............. ۱۸۴

۱۳-۵ برنامه­ریزی و سوانح (ضرورت و اهمیت بازسازی پس از سانحه)... ۱۸۵

نتیجه­­گیری و ارائه پیشنهادهای اجرائی و عملیاتی.................................. ۱۸۷

فرمولیزه کردن «توسعه»، «سوانح» و «برنامه­ریزی».................................. ۱۹۲

منابع و مأخذ.................................................................................... ۱۹۷

 

 

 

ضمائم و پیوست ها

یک گزارش علمی/آزمون دشوار مدیریت بحران ژاپن........................... ۲۰۷

نتایج گروه تحقیقاتی دولتی ژاپن........................................................ ۲۱۳

گزارش فاجعه زلزله در شمال کشور(درس ها و عبرت ها)..................... ۲۱۷

طرح مصوب درس مبانی سوانح و ارتباط آن با توسعه و برنامه ریزی، شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


/ 1 نظر / 99 بازدید
بهترين فروشگاه ساز فايل

سلام وبلاگتو ديدم مطالب جالبي داشتي ما هم يه سايت راه انداختيم بهترين فروشگاه ساز فايل wada.ir با ثبت نام تو اين سايت يک فروشگاه رايگان به شما داده ميشه که ميتونيد فايل هاي کامپيوتريتون رو براي فروش داخلش بزاريد و از فروش نامحدود اين فايلها براي خودتون يه درآمد خوب داشته باشيد. چي؟؟؟؟؟ فايل نداريد؟؟؟؟؟ اشکال نداره در سايت ما فايل هاي کاربراي ديگه هم تو فروشگاه شما براي فروش گذاشته ميشه و شما از فروش هر کدوم ار فايل هاي کاربراي ديگه 35 % مبلغش رو دريافت ميکنيد.يعني شما حتي بدون داشتن فايل ميتونيد فقط با ثبت فروشگاه و تبليغ اون تو وبلاگتون از فروش فايل هاي کاربراي ديگه کسب درآمد کنيد ثبت نام رايگان و سادست. ضرر نميکني حتما يه بار امتحانش کن مطمئنم به کارت مياد. اگه سوالي داشتي اطلاعات تماس من نو سايت هست. مسعود خاکي- مدير سايت wada.ir نمونه فروشگاه راه اندازي شده: file.wada.ir