بنیاد آموزش، ایمنی و پیش گیری از اثرات سوانح ( آپ )

منابع اصلی مدیریت امداد و نجات: 1- سوانح و رابطه آن باتوسعه و برنامه ریزی 2- برنامه ریزی و نقش آن در پیشگیری از سوانح

سامانه"وضعیت عملیات امداد و نجات کشوری"عملیات و خدمات ارائه شده توسط ه
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٦