بنیاد آموزش، ایمنی و پیش گیری از اثرات سوانح ( آپ )

منابع اصلی مدیریت امداد و نجات: 1- سوانح و رابطه آن باتوسعه و برنامه ریزی 2- برنامه ریزی و نقش آن در پیشگیری از سوانح

اهداف آموزشی بلند مدت / فرآیند تهیه برنامه اجرایی حوادث غیر مترقبه
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱۱