بنیاد آموزش، ایمنی و پیش گیری از اثرات سوانح ( آپ )

منابع اصلی مدیریت امداد و نجات: 1- سوانح و رابطه آن باتوسعه و برنامه ریزی 2- برنامه ریزی و نقش آن در پیشگیری از سوانح

جامعه ایمن تربت جام وهدف کاهش سوانح و حوادث و رسیدن به جامعه ایمن
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

جامعه ایمن شهرستان تربت جام از سال 84 باهدف کاهش سوانح و حوادث و رسیدن به جامعه ای ایمن با ریاست فرماندار شروع به کار کرد.

ایجاد نگرش ایمن مستلزم گنجاندن فرهنگ ایمنی در تمام ابعاد زندگی مردم است . مابر این باوریم که شهرستان تربت جام باطراحی و برنامه ریزی در جهت اعتلای فرهنگ ایمنی و پیشگیری ، توجه به همت و تلاش مردم و همکاری و هماهنگی مناسب درون و برون بخشی می تواند به ایمنی و سلامتی که لازمه زندگی سالم می باشد بر اساس الگوی جامعه ایمن دست یابد . مطمئنا" مدل جامعه ایمن استراتژی مناسبی برای رسیدن به جامعه ای است که محیطی امن و سالم را برای مردم فراهم می سازد .

 
 
شاخص های بین المللی برنامه جامعه ایمن
 

شــاخــص اول

«ایجاد تشکیلاتی بر اساس مشارکت و همکاری بین بخشی که هر کدام از سازمان ها مسئولیت اجرای برنامه جامعه ایمن را در حوزه مسئولیت خود قبول کنند»

« وجود برنامه های مستمر و دراز مدت که هر دو جنس ، تمامی سنین و محیط با همه شرایط را تحت پوشش قرار دهد »
 

شـاخـص سـوم

« وجــود برنامه هایی که هدفش ارتقــاء گروههای در معرض خطربالا ، داوطلبین و محیط باشد »
 

شـاخص چهارم

« داشتــن برنامــه هائـــی که تعــداد مـــوارد و علتهای مصدومیت را ثبت و مستند سازی کند »
 

شـاخـص پنجـم

« وجود یک نظام ارزشیابی جهت بررسی و ارزیابی برنامه هاّّ مراحل آنها و تاثیر تغییراتی که انجام شده است »
 

شاخص ششم

«شرکت در کنفرانسهای ملی و بین المللی و انجام تعهدات بین المللی »