بنیاد آموزش، ایمنی و پیش گیری از اثرات سوانح ( آپ )

منابع اصلی مدیریت امداد و نجات: 1- سوانح و رابطه آن باتوسعه و برنامه ریزی 2- برنامه ریزی و نقش آن در پیشگیری از سوانح

برنامه عملیاتی مقابله با حوادث غیر مترقبه/Emergency Operation Plan/EOP
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

وقوع حوادث و سوانح غیر منتظره طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و فنی، واقعیتی است که بشر همواره در طول تاریخ با آن مواجه بوده است، اما علی رغم کسب تجارب و موفقیتهای نسبی، روند افزایش خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه در بسیاری از موارد هم چنان گسترده و سهمگین می باشد. بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی و خسارات قابل ملاحظه ناشی از آنها، اهمیت مدیریت در حوادث مزبور را برای تمامی دست اندرکاران ذیربط بیش از پیش آشکار ساخته است.


ضرورت و پیوستگی ارائه خدمات حیاتی آبرسانی و جمع آوری فاضلاب، توسط شرکتهای آب و فاضلاب موجب می گردد، تا حساسیت و مسئولیت حقوقی و اجتماعی آنها مضاعف گردد. ‫لذا ضرورت دارد که این شرکتها به شناخت و درک صحیحی از حوادث غیر منتظره در حوزه عملکرد خود پرداخته و میزان آﻣﺎدﮔﻲ شرکت را ﺑﺮای پیشگیری و مقابله با چنین رخدادهایی، ارزﻳﺎﺑﻲ نموده و ﺳﺎز وﻛﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ پیشگیری و مقابله با آنها را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧـﻮد ﻓـﺮاﻫﻢ ‫آورﻧﺪ. در این راستا تهیه برنامه عملیاتی مقابله با حوادث غیر مترقبه تاسیسات آب و فاضلاب به عنوان طرحی نو در مدیریت اجرایی شرکتهای آب و فاضلاب مطرح می گردد.


برنامه عملیاتی مقابله با حوادث غیر مترقبه، ابزاری کارآمد و ضروری بوده که مسئولان شرکتهای آب و فاضلاب را جهت سازمان بخشیدن به اهداف برنامه ریزی شده شرکت یاری می نماید. علاوه بر این، مرجعی جامع و دقیق از اطلاعات پایه گوناگونی است که در برنامه‌های اجرایی حوادث غیر‌مترقبه می‌بایست مدنظر قرار گیرد. بطورکلی این برنامه بخش مهمی از مدیریت بهره برداری از سیستم‌های آب و فاضلاب بوده و فرآیندی است که با استفاده از آن وظایف مدیران و کارکنان مرتبط، جهت مقابله صحیح و سریع با حوادث غیرمترقبه تعیین می شود و دستورالعملی را جهت مقابله با شرایط اضطراری فراهم می‌سازد. لذا با تدوین برنامه عملیاتی مقابله با حوادث غیرمترقبه وضعیت موجود مقابله با بحران بهبود می یابد. تهیه برنامه‌ای اجرایی جهت عملکرد مناسب در زمان حوادث غیر‌مترقبه و به اجرا درآوردن آن می تواند در استمرار خدمات آب و فاضلاب به مردم، نجات جان انسان‌ها، جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی و زیست محیطی، ارتقاء سیستم امنیتی، به حداقل رساندن آسیب وارده به اموال و محیط زیست و نیز افزایش آگاهی و تعهد کارکنان نقش به سزائی ایفا نماید.


هدف کلی از این برنامه، تهیه دستورالعملهای لازم جهت استمرار بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب در مواقع بروز حادثه و به حداقل رساندن صدمات ناشی از بلایای طبیعی یا تهدیدات انسانی می باشد.