بنیاد آموزش، ایمنی و پیش گیری از اثرات سوانح ( آپ )

منابع اصلی مدیریت امداد و نجات: 1- سوانح و رابطه آن باتوسعه و برنامه ریزی 2- برنامه ریزی و نقش آن در پیشگیری از سوانح

نقش مدیریت در نظام آموزش
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

توجه به امر آموزش به عنوان منبع تولید دانش و مهارت، کسب و انباشت دانش و مهارت و انتقال تجربیات از فردی به فرد دیگر و از نسلی به نسل دیگر در تمام سطوح کارکنان و در طول مدت خدمت آنها ضرورت ایجاد فضایی آموزشی را معین می کند تا ضمن انجام وظایف روزمره سازمان محیط کاری را به بهره برداری آموزشی پرورشی برساند. بنابراین مدیران می بایست به عنوان یک وظیفه بتوانند از حوزه تحت مسئولیت خود بهره برداری دو جانبه کاری و آموزشی داشته باشد. بر همین اساس می توان اذعان داشت آموزش در حقیقت خود مدیریت است و بدون آموزش کارکنان پایه های مدیریت متزلزل خواهد شد.


مدیران می بایست با تلاش در امور زیر نقش مؤثری در فرآیند آموزش ایفا نمایند:
 1. ترسیم مسیر زندگی شغلی برای حوزه مدیریتی و هریک از افراد تحت حوزه مسئولیت
 2. تنظیم تقویم دوره های کاری برای هر یک از کارکنان مبتنی بر مسیر زندگی شغلی
 3. تهیه و تنظیم اسناد و مدارک آموزشی دوره های کاری مبتنی بر انجام کارهای موظف
 4. اهتمام در بالا بردن راندمان آموزشی کارکنان خود از طریق بکارگیری و مشارکت پرسنل در استفاده از تکنولوژی جدید
 5. همکاری با مراکز اجرای دوره های آموزشی (خارج از سازمان)
 
اهداف آموزش در سازمان
 1. افزایش توان مهارتی و تخصصی کارکنان و هماهنگی در انجام امور
 2. تقویت روحیه و بهبود روابط انسانی و ایجاد فضای کاری مناسب
 3. کاهش رفتارهای ناهنجار شغلی و ایجاد رضایت شغلی
 4. شکوفا کردن استعدادها و خلاقیت کارکنان
 5. ایجاد زمینه های موفقیت کارکنان در امور شغلی، اجتماعی و خصوصی  
 6. تشکیل پرونده آموزشی و علمی برای هر یک از کارکنان
 7. تقلیل حوادث و سوانح کاری و توسعه بهداشت حرفه ای
 8. کاهش استهلاک و هزینه نگهداری تجهیزات و انجام خدمات
 9. افزایش آمادگی علمی و مهارتی کارکنان متناسب با تکنولوژی روز
 
ویژگی های آموزش ضمن خدمت در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی    
 1. مهارت و توانایی تخصصی کارکنان افزایش می یابد.
 2. ارائه خدمات با کیفیت بالاتری صورت می گیرد.
 3. هزینه استهلاک ابزار و تجهیزات کاهش می یابد.
 4. جایگاه و منزلت اجتماعی سازمان رفیع تر می گردد.