بنیاد آموزش، ایمنی و پیش گیری از اثرات سوانح ( آپ )

منابع اصلی مدیریت امداد و نجات: 1- سوانح و رابطه آن باتوسعه و برنامه ریزی 2- برنامه ریزی و نقش آن در پیشگیری از سوانح

نقش برنامه‌ریزی شهری در کاهش اثرات مخرب سوانح طبیعی در بافت‌های تاریخی شهرها

 نویسندگان:

[ محمدرضا فرزادبهتاش ] - کارشناس ارشد شهرسازی- پژوهشکده سوانح طبیعی ایران
[ مهرنوش اسدی نظری ] - کارشناس ارشد شهرسازی- وزارت کشور

خلاصه مقاله:

بافت‌های تاریخی جزئی از سرمایه‌‌های فرهنگی ما هستند و حکم اندوخته‌هایی متراکم را دارند. این بافت‌ها همراه با گنجینه‌هایی از خاطرات اجتماعی و شیوه‌های اندیشیدن و زیستن گذشتگان؛ در گذر زمان در مسیر افت کیفیت ناشی از: تأثیر آب و هوا، جابجایی زمین، ارتعاشات ناشی از رفت و آمد اتومبیل‌ها، نگهداری نامناسب و نامطلوب؛ فرسوده، ناپایدار و آسیب‌پذیر گشته‌اند. از عوامل عمده آسیب رسان به این بافت‌ها حوادث و سوانح غیر مترقبه طبیعی می‌باشد.
با نگرش بر وضعیت و ریسک‌پذیری بالای این بافتها و سکونت و معیشت میلیون‌ها نفر از هموطنان در آنها، لزوم آمادگی برای مقابله با بحران‌های طبیعی و نیز انجام اقداماتی برای کاهش تأثیرات بلایای طبیعی آشکار است.
از این رو مقاله حاضر به دنبال شناخت راهکارهایی است که مدیریت بحران با اجرای آنها بتواند اثرات مخرب بلایای طبیعی را در بافتهای تاریخی تقلیل دهد.