بنیاد آموزش، ایمنی و پیش گیری از اثرات سوانح ( آپ )

منابع اصلی مدیریت امداد و نجات: 1- سوانح و رابطه آن باتوسعه و برنامه ریزی 2- برنامه ریزی و نقش آن در پیشگیری از سوانح

حادثه می‌تواند مدیریت شود
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٥
 


 
 
اورژانس اجتماعی /کودک آزاری بیشترین علت تماس با اورژانس اجتماعی !
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

ارائه خدمات مداخله در بحران به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده
اورژانس اجتماعی
این مرکز با ارائه خدمات تخصصی به افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند توانایی و مهارت سازگاری با محیط ایشان را برای حل موفقیت آمیز بحران افزایش می‌دهد بدیهی است برخورد صحیح با آسیبهای اجتماعی و فراهم کردن زمینه پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی در افراد و بازگشت مجدد آسیب دیدگان به کانون گرم خانواده و جامعه ، حفظ و ثبات خانواده را در بر خواهد داشت .
هدف از این مرکز :
- ارائه خدمات فردی و تخصصی لازم به افراد آسیب‌ دیده اجتماعی یا در معرض آسیب‌های اجتماعی به منظور جلوگیری از انحراف مجدد آنان
- شناسایی کانونهای بحران زا و اقدامات تخصصی در بحران زدائی


 
 
وظایف اساسی سازمان بهزیستی
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

1- تامین و عرضه خدمات حمایتی برای کلیه گروههای سنی و خانواده ها و افراد نیازمند از طریق ایجاد و تعمیم واحدهای مناسب در قالب شبکه های بهزیستی کشور و بر اساس نیازهای محلی.

2- تامین و عرضه خدمات مربوط به معلولین جسمی ، ذهنی، روانی و اجتماعی قابل توانبخشی و غیر قابل توانبخشی از طریق نگهداری و مراقبت از آنان در واحدهای مناسب در سطح ارگانهای مرکزی و استانی سازمان.

3- بررسی مناطق و ارزیابی واحدهای حمایتی و توانبخشی شبکه های کشور به منظور بسط و گسترش کمی و کیفی خدمات مربوط با توجه به شرایط محیط و نیازهای عینی هر منطقه.


 
 
منشور جامعه ایمن شهر تهران
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ٦:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 
شهرداری تهران بنا بر مأموریت سازمانی خود با رویکرد دستیابی به توسعه پایدار شهری و در راستای سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی و در راستای مسئولیت و تعهدی که در برابر ارتقای عادلانه ایمنی شهروندان محترم دارد، از سال ۱۳۸۶ با تأسیس شورای سیاستگذاری جامعه ایمن شهر تهران اقدام به اجرای آزمایشی مدل جامعه ایمن (مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت) در ۱۳ منطقه شهرداری نموده است و اکنون در نظر است تهران به عنوان بزرگترین شهر ایمن جهان، به شبکه جهانی جوامع ایمن بپیوندد. لذا مقتضی است تمامی معاونان، شهرداران مناطق و نواحی، مدیران کل، مدیران عامل شرکت‌ها و رؤسای سازمان‌های شهرداری تهران با هماهنگی شورای سیاستگذاری جامعه ایمن شهر تهران ضمن اتخاذ سیاست‌های حامی امینی، توسعه محیط‌های ایمن، تقویت اقدامات ایمنی، توسعه خدمات و محصولات ایمن و توانمندسازی شهروندان برای تأمین، حفظ و ارتقای ایمنی خود، خانواده، محله و شهری که در آن زندگی می‌کنند، نسبت به توسعه شاخص‌های شش‌گانه جامعه ایمن به شرح زیر در حوزه مدیریتی مربوطه اقدام نمایند:

 
 
شرح وظایف دفتر ایمنی و بررسی سوانح 􀃒
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

• برنامه ریزی برای استقرار سامانه مدیریت ایمنی در همه اجزای صنعت و پیگیری (SMS)
های مستمر آن
• تشکیل تیم بررسی کننده سوانح هوایی و اعزام تیم به محل وقوع سوانح.
• جمع آوری کلیه اطلاعات فنی و عملیاتی و پرسنلی و عوامل مربوط به سوانح هوایی جهت
بررسی و تجزیه و تحلیل آن و ارایه آمار مقایسه ای و ارزیابی فرایند توسعه ایمنی در
صنعت.
• همکاری با واحدهای ذیربط از جمله گروه تجسس و نجات و مراجع امنیتی و انتظامی در
مواقع بروز حوادث و سوانح هواپیمایی.


 
 
برنامه عملیاتی مقابله با حوادث غیر مترقبه/Emergency Operation Plan/EOP
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

وقوع حوادث و سوانح غیر منتظره طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و فنی، واقعیتی است که بشر همواره در طول تاریخ با آن مواجه بوده است، اما علی رغم کسب تجارب و موفقیتهای نسبی، روند افزایش خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه در بسیاری از موارد هم چنان گسترده و سهمگین می باشد. بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی و خسارات قابل ملاحظه ناشی از آنها، اهمیت مدیریت در حوادث مزبور را برای تمامی دست اندرکاران ذیربط بیش از پیش آشکار ساخته است.


ضرورت و پیوستگی ارائه خدمات حیاتی آبرسانی و جمع آوری فاضلاب، توسط شرکتهای آب و فاضلاب موجب می گردد، تا حساسیت و مسئولیت حقوقی و اجتماعی آنها مضاعف گردد. ‫لذا ضرورت دارد که این شرکتها به شناخت و درک صحیحی از حوادث غیر منتظره در حوزه عملکرد خود پرداخته و میزان آﻣﺎدﮔﻲ شرکت را ﺑﺮای پیشگیری و مقابله با چنین رخدادهایی، ارزﻳﺎﺑﻲ نموده و ﺳﺎز وﻛﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ پیشگیری و مقابله با آنها را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧـﻮد ﻓـﺮاﻫﻢ ‫آورﻧﺪ. در این راستا تهیه برنامه عملیاتی مقابله با حوادث غیر مترقبه تاسیسات آب و فاضلاب به عنوان طرحی نو در مدیریت اجرایی شرکتهای آب و فاضلاب مطرح می گردد.


 
 
@سوانح طبیعی و غیر طبیعی@
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

طی سالهای اخیر در کشورهای توسعه یافته توجه به ایمنی شهروندان در طرحهای شهری به سرعت افزایش یافته و تامین آن تبدیل به یکی از اهداف مهم این طرح شده است.  

با وجود اینکه توجه به  این مساله در طرح های شهری کشورها اشکال و ابعاد مختلفی داشته است تامین ایمنی تبدیل به جزء جدایی ناپذیر طرحهای شهری شده است.

بر اساس برسی های بعمل آمده بر روی طرحهای توسعه شهری کشور به نظر می رسد این طرحها و برنامه ها آنچنان که باید و شاید به این امر توجه نداشته اند. بطوریکه درطرحهای شهری نیازبه توجه بیشتر به مسایل ایمنی شهروندان ، بویژه ایمنی در مقابل سوانح آتش سوزی همچنان احساس می گردد.

حال این سوال مطرح است که چگونه می توان ایمنی در مقابل سوانح آتش سوزی را در طرحهای توسعه شهری تقویت کردو بهبود بخشید؟


 
 
تاریخچه آشنایی با دانشکده علوم ایمنی و آتش‌نشانی
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

مقدمه
 
امروزه پیشرفت فناوری باعث گردیده که طبقه بندی سنتی حوادث و سوانح به دو گروه طبیعی و انسان ساخت مورد تردید جدی قرار گیرد، لذا بازنگری و باز تعریف مفاهیم سوانح طبیعی و غیرطبیعی به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل گردیده است.
تجارب چند دهه اخیر بیانگر آن است که برخی از سوانح که تاکنون فقط سوانح با منشاء طبیعی تصور می گردید، به علت فعالیتهای انسانی شکل گرفته یا تشدید میگردند، بنابراین ضرورت توجه بیش از پیش به نقش انسان و فعالیتهای وی در شکل گیری حوادث و سوانح در محیط می تواند نقش مؤثری در کاهش پیآمدهای ناشی از این امور غیر مترقبه به همراه داشته باشد.
برخلاف سوانح با منشاء طبیعی، حوادث و سوانح با منشاء انسانی می تواند طیف گسترده تری از امور نامطلوب محیطی را شامل گردد به گونه ای که می توان گفت به تعداد فعالیت های انسانی می توان حوادث انسانی تعریف نمود، که ناشی از عملکرد ناصحیح در آن فعالیت میباشد.

 
 
پیشگیری از سوانح و حوادث بر اساس : مدل جامعه ایمن) Safe Community
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 
مدل جامعه ایمن متکی به همکاری های بین بخشی ، مشارکت مردم و دخالت مسئولین محلی است .
nمفهوم جامعه ایمن به طور رسمی در اولین کنفرانس جهانی پیشگیری از حوادث و آسیب ها در سپتامبر ١٩٨٩ در استکهلم سوئد به وجود آمد .
nبیانیه» تمام افراد بشر باید ازایمنی و سلامتی یکسانی برخوردار باشند « با » استراتژی  سلامتی برای همه «  سرلوحه برنامه های سازمان جهانی بهداشت در پیشگیری از حوادث و کنترل آسیب ها قرارگرفت.
nلید کوپینگ ( شهر ٣٧٠٠٠ نفری  سوئد) از اولین جامعه ای بود که در سال ١٩٧۵ برای همه سنین و همه موقعیت ها به کنترل آسیب ها دسترسی پیدا کرد .
nدر حال حاضر شبکه جهانی جوامع ایمن در جهان بیش از 140عضو دارد.
شاخص های جامعه ایمن :
.1 ایجاد تشکیلاتی بر اساس مشارکت و همکاری بین بخشی که هر کدام از بخش ها مسئولیت جامعه ایمن را در حوزه اختیارات خود قبول کنند.
.2جود برنامه هایی مستمر و درازمدت که هر دو جنس و تمام سنین و محیط های مختلف را تحت پوشش قرار دهد .
.3جود برنامه هایی که هدفشان ارتقاء ایمنی گروههای در معرض خطر باشد.
.4 وجود برنامه هایی که تعداد موارد و علت حوادث را ثبت و مستند سازی کند.
.5 وجود نظام ارزشیابی  برنامه
.6شرکت مداوم و به موقع در شبکه بین المللی جامعه ایمن

 
 
پیشگیری از حوادث بر مبنای مدل جامعه ایمن
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

نوع برنامه:کشوری

مقدمه:

سوانح و حوادث یک موضوع روز و مهم سلامت عمومی بوده و به طرز نامتناسبی گروه آسیب پذر به خصوص قشر فقیر را تحت تاثیر قرار می دهد. بیش از نیمی از افرادی که بخصوص در حوادث ترافیکی می میرند بین 45- 15 ساله بوده و اغلب آنان نان آور خانه محسوب می شوند. هیچ کشوری از این عارضه که بخصوص قشر جوان را در گیر می کند مستثنی نیست.

در سال 2002 آسیب های ناشی از سوانح و حوادث در جهان حدود 5 میلیون مرگ را به دنبال داشت و میزان بروز مرگ ناشی از آن 7/83 در صد هزار نفر جمعیت گزارش شده است. آسیب های ناشی از سوانح و حوادث در سال 2002 حدود 9 در صد علل کل مرگ و میر ها و 2 درصد بار بیماری های را به خود اختصاص داده است. در سال 2002 میزان بروز مرگ ناشی از سوانح و حوادث در منطقه مدیترانه شرقی 9/69 در صد هزار نفر جمعیت بوده که در مقایسه با آمار جهانی کمتر است و این روند در ایران که روزانه 300 مورد مرگ رخ می دهد و 130-120 نفر از آنها ناشی از حوادث می باشد حدود 62 در صدهزار نفر می باشد . این میزان در استان آذربایجان شرقی نیز در حد کشوری و در حدود 62 در صد هزار می باشد. عمر به هدر رفته در نتیجه سوانح و حوادث در جهان 15% و در منطه مدیترانه شرقی 13% از کل عمر از دست رفته است که خود بیانگر اهمیت موصوع می باشد


 
 
اصول عمومی عملیات نجات در سوانح
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

تقریباً در تمام سازمان های آتش نشانی جهان و همچنین بخش های ایمنی آن گروه های ویژه با تجهیزات و وسایل و ابزار مهندسی خاص تشکیل گردیده و هدف این گروه ها که به گروه نجات و بعضی ها تجسس و نجات (Search and Res que) موسومند، عبارت است از شرکت در حوادثی که جان افراد در خطر یا قسمتی از اعضای بدن افراد محبوس و در معرض خطر باشند که عموما این گروه ها به منظور رها سازی و نجات و همچنین ایمن سازی و احتیاط در حوادث شرکت می کنند.


تیم نجات دارای دو وظیفه عمومی و کلی می باشد که عبارتند از:


1- نجات جان افراد و یا اعضای بدن آنها که در معرض خطر و محبوس شده باشد.


2- برای ایمن سازی و احتیاط در محیط زندگی انسان ها 


البته گروه های دیگری نیز در رابطه با نجات جان انسان ها در تلاشند همانند اورژانس پزشکی، هلال احمر، ... که آتش نشانی ها نیز با تشکیل گروه های نجات و امداد، حوادث و سوانح بخصوصی را زیر پوشش امداد رسانی قرار می دهند که با وظایف دیگر نهادهایی که در این زمینه فعالیت دارند، تداخل ننمایند


 
 
روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

همه ساله چنین روزی به عنوان روز جهانی صلیب سرخ در کشور های مختلف جهان گرامی داشته می شود . این امر به این دلیل است که در چنین روزی در  سال ۱۸۲۸ میلادی  ژان هانری دونان مؤسس صلیب سرخ جهانی در ژنو به دنیا آمد . او برای نخستین بار در جهان  بنای صلیب سرخ جهانی را گذاشت و به همین دلیل نیز جایزه صلح نوبل را از آن خود کرد .

ژان هانری دونان موسس صلیب سرخ جهانی در ژنو سویس متولد شد. دونان در جوانی شاهد فجایع جنگ میان فرانسه و اتریش در ناحیه سولفرینو بود و تحت تاثیر حوادث ضد انسانی این جنگ، برای کمک به مجروحان و آسیب دیدگان جنگ، صلیب سرخ را بنیان نهاد. او به سبب این اقدام در سال ۱۹۰۱میلادی جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. وی در ۷۲ سالگی در گذشت.


 
 
نقش مدیریت در نظام آموزش
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

توجه به امر آموزش به عنوان منبع تولید دانش و مهارت، کسب و انباشت دانش و مهارت و انتقال تجربیات از فردی به فرد دیگر و از نسلی به نسل دیگر در تمام سطوح کارکنان و در طول مدت خدمت آنها ضرورت ایجاد فضایی آموزشی را معین می کند تا ضمن انجام وظایف روزمره سازمان محیط کاری را به بهره برداری آموزشی پرورشی برساند. بنابراین مدیران می بایست به عنوان یک وظیفه بتوانند از حوزه تحت مسئولیت خود بهره برداری دو جانبه کاری و آموزشی داشته باشد. بر همین اساس می توان اذعان داشت آموزش در حقیقت خود مدیریت است و بدون آموزش کارکنان پایه های مدیریت متزلزل خواهد شد.


 
 
چگونه از سوانح و حوادث جلوگیری کنیم؟
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

مقدمه:                                                                                                                                          

        در طول تاریخ ، سوانح و حوادث به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده زندگی انسانها بوده که به علت وجود بیماریهای واگیر در اولویت قرار نداشت ، با پیدایش انقلاب صنعتی و ورود صنعت و تکنولوژی به زندگی انسان ، گسترش ارتباطات ، توسعه شهرنشینی ، پیشرفت علوم بهداشتی و پزشکی ، الگوها و شیوه های زیستی انسان دچار تحول و دگرگونی عظیمی شده است . این پدیده از یک سو موجب کنترل بیماریهای واگیر و بالا رفتن سطح امید به زندگی شده و از سوی دیگر باعث شیوع و افزایش بیماریهای غیر واگیر که نتیجه مستقیم و غیر مستقیم این تحولات می باشد ، گشته است . در این گروه بیماریها یکی از مهمترین معضلات بهداشتی اجتماعی سوانح و حوادث است . سوانح و حوادث از بزرگترین مشکلات دنیای امروز به شمار می آید که عمدتاً سومین علت مرگ و میر در کلیه سنین و اولین علت مرگ و میر در سنین زیر 40 سال در جهان می باشد و بعنوان یکی از علل مهم مرگ و میر و معلولیت به حساب می آید که هزینه های زیادی را برای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در بردارد .


 
 
نکات ایمنی که قبل از وقوع زلزله باید رعایت نماییم.
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

1) عوامل ایجاد کننده خطر را شناسایی و اقدام لازم جهت رفع یا کاهش آن را انجام دهید .

2) مواد غذایی خشک ، فسادناپذیر ، سبک و انرژی زا ( نظیر کلوچه ، بیسکوئیت ، آلو ، کشمش ، قیسی ، فندق ، گردو ، تن ماهی و شیرخشک )  که نیاز به یخچال ، شست و شو و پختن ندارند را (ترجیحا به صورت کنسرو) به اندازه مصرف 3روز در داخل کیفی آماده نگهداری کنید .

3) حداقل 4 لیتر آب را برای هر فرد در یک ظرف نشکن ذخیره کنید و هر ماه آن را تعویض نمایید .

4)اشیاء بزرگ وسنگین را درقفسه های پایین ترقرار دهید وقفسه را محکم به دیوارمتصل کنید.

5) قفسه ها را به دیوارها متصل و محکم کنید.

۶) وسائل سنگین نظیر تابلوها وآینه ها را دور از تخت خواب ، صندلی و محل نشست افراد آویزان کنید .


 
 
نکات ایمنی که درهنگام وقوع زلزله و پس از آن باید رعایت کنیم.
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

1) درهنگام زلزله اگر در خانه هستید تا توقف لرزش ها در زیر یک میز محکم و سفت وسایر لوازم مناسب پناه بگیرید .

2) خود را از معرض شیشه، پنجره ها، درب و دیوارهای بیرونی ، بوفه و روشنایی ها و هرچیزی که احتمال ریزش دارد دور نگهدارید .

3) از پلکان یا آسانسور استفاده نکنید.

4) از کنار ساختمان ها، تیرهای برق و خطوط آب و برق و... دور شوید .

5) اگر در خودرو هستید، در یک مکان امن خودرو را متوقف و در آن بمانید.

6) پس از پایان لرزش ها باا حتیاط به حرکت خود ادامه دهید و در رو، یا زیر پل ها یا گذرگاه ها رانندگی نکنید. 
 
طرح جامعه ایمن چیست ؟
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

مفهوم جامعه ایمن به طور رسمی در اولین کنفرانس جهانی جلوگیری از حوادث و آسیبها در سپتامبر 1989 در استهکلم سوئد بوجودآمد . در این کنفرانس بیانیه ای برای جامعه ایمن به دست آمد ، مبنی بر اینکه « تمامی افراد بشر باید از ایمنی و تندرستی یکسانی برخوردار باشند » این بیانیه یک اصل با استراتژی « سلامتی برای همه » برای برنامه های سازمان جهانی بهداشت در جلوگیری از حوادث و کنترل آسیب ها شد .

جامعه ایمن ، جامعه ای است  که براساس پیشگیری از حوادث با مشارکت مردمی و دخالت مسئولین محلی و با همکاری بین بخشی پایه ریزی می گردد .

هدف کلی طرح :

پیشگیری از سوانح و حوادث و بهبود شرایط ایمنی .

اهداف اختصاصی طرح :

1-    کاهش وقوع سوانح و حوادث .

2-    کاهش میزان مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث .

3-  کاهش میزان معلولیت ها و زیان های ناشی از حوادث . 


 
 
بررسی اثرات سامانه مدیریت ایمنی در سوانح هوایی
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 
چکیده
 
حوادث و سوانح مختلف هوایی در اقصی نقاط جهان از زمان اولین پرواز بشر ، بحث" ایمنی هوانوردی" را مطرح ساخت که بیش از یک قرن تلاش بشر ، سبب بهبود و تکامل "صنعت هوانوردی" در دنیا گردیده است .
" سیستم مدیریت ایمنی هوانوردی" ، یک راه کار هوشمندانه و پیشگیرانه برای حصول سلامتی پرواز ها است که از طریق شناسایی خطرات و مدیریت مخاطرات در حوزه های طراحی و ساخت وسایل پرنده ، تعمیر و نگهداری ، عملیات پرواز ، خدمات ترافیک هوایی ، عملیات زمینی و تجهیزات و وسایل فرودگاهی انجام میگردد . در این مقاله به راهکار مناسب علمی و عملی جهت پیاده سازی و اجرای این سامانه در شرکت های هواپیمایی داخلی پرداخته خواهد شد.
نویسندگان این مقاله معتقدیم که بحران چند ساله ایمنی هوانوردی تنها با بکارگیری وسایل پرنده نو در کشور برطرف نمی‌گردد؛ تدوین و اجرای سامانة ایمنی هوانوردی یکی از راهکارهای مهم و اساسی در کاهش سوانح و حوادث در کشور می‌باشد . رویکرد و توجه بیشترکشورهای در حال توسعه و پیشرفته امروزی "سیستم مدیریت ایمنی" را از حالت واکنش پذیری و انعطاف‌پذیر به حالت فعال و پیشگیرانه تبدیل نموده است.

 
 
لزوم بی حرکتی مصدوم سوانح و حوادث
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

کشور ما یکی از بالاترین آمارهای تصادفات و سوانح و حوادث رانندگی را داراست و این مسأله لزوم پرداختن دقیق تر و اطلاع رسانی بیشتر را در این مورد ضروری می سازد.
با توجه به اینکه اکثر افراد در تصادفات دچار مصدومیت های گردن و مهره می شوند توصیه می شود از حرکت دادن مصدوم در صحنه تصادف خودداری شود.
نخستین توصیه هنگام وقوع تصادف این است که از ازدحام سر صحنه تصادفات خودداری شود زیرا سرنشین خودروهایی که برای دیدن مصدوم و صحنه تصادف در محل تجمع می کنند رفت و آمد پلیس و نیروهای امدادی را مختل می کنند.
افرادی که مبادرت به کمک می کنند حتماً باید دوره های امداد و کمک های اولیه را گذرانده باشند و اگر نسبت به این آموزش ها، بی اطلاع هستند عاقلانه ترین کار این است که تا رسیدن اورژانس از تکان دادن مصدوم خودداری می کنند و اجازه ندهند افراد غیرمتخصص به مصدوم دست بزنند. ممکن است مصدوم در اثر بریدگی و ضربه تصادف دچار خونریزی شده باشد، اصلی ترین کار برای جلوگیری از خونریزی این است که بالای محل خونریزی را با یک دستمال ببندند تا از خونریزی بیشتر جلوگیری شود.
در مواقعی که می توانند به فرد مصدوم کمک کنند، اگر فرد سطح هوشیاریش کم شده باشد وی را به پهلوی چپ بخوابانند زیرا خواباندن صاف مصدوم موجب عدم تنفس مصدوم شده و خطرناک است. اگر در صحنه تصادف امکان آتش سوزی وجود دارد فرد حادثه دیده را به سرعت از محل حادثه به نقطه امنی برسانند.


 
 
ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

موضوعات اصلی کنگره
• اپیدمیولوژی و مدیریت نظام سلامت(اصلاحات،  اولویتها و ...)
• اقتصاد بهداشت و ارزشیابی مداخلات (مطالعات هزینه- اثر بخشی، هزینه- سودمندی و...)
• اپیدمیولوژی و نظام مراقبت بیماریهای واگیر و غیر واگیر
• اپیدمیولوژی بیماریهای بازپدید و نوپدید
• مدیریت داده­ها، اطلاعات و دانش در سیستم­های بهداشتی(تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و...)
• آموزش علوم پزشکی و سلامت عمومی
• پزشک خانواده و بهداشت عمومی
• اپیدمیولوژی و سلامت روان
• اپیدمیولوژی و سلامت زنان و کودکان( بهداشت باروری، بهداشت مادر و کودک و...)
 • عوامل اجتماعی تعیین­کننده سلامت
 • سوانح، حوادث و بلایا( پدافند غیر عامل و...)


 
 
کانون پیشگیری از سوانح و حوادث
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

یکی از مشکلات مهم بهداشت عمومی و سلامت جوامع در سرتاسر دنیاست. تخمین زده می شود که سالانه 5 میلیون نفر در اثر حوادث جان خود را از دست می دهند و دهها برابر دچار معلولیت می شوند. در این میان، حوادث ترافیکی مهمترین عامل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه می باشد که روزانه جان هزاران نفر را در راههای سرتاسر دنیا می گیرد و 4 میلیون خانواده را متحمل درد و رنج فراوان می نماید. پیشگیری از حوادث ترافیکی راهها طیف وسیعی از فعالیت ها را شامل می شود از این فعالیتها می توان به توسعه و مدیریت زیر ساخت ها در جاده ها، تولید و عرضه خودروهای ایمن تر، اجرای قوانین، برنامه ریزی  رفت و آمد، فراهم نمودن خدمات بهداشتی و بیمارستانی، خدمات رفاهی کودکان، برنامه ریزی شهری و زیست محیطی اشاره نمود بخش بهداشت شریک مهمی در این فرایند می باشد.


 
 
دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست برگزار می شود
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

دبیر علمی همایش در ادامه به محورهای کنفرانس اشاره کرد و گفت: ˈ برنامه ریزی و آمایش سرزمینˈ ، ˈ برنامه ریزی محیط زیستˈ ، ˈ برنامه ریزی اکوسیستمیˈ ، ˈ مدیریت و پایش محیط زیست»ˈ ˈ بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE)ˈ ، ˈ روش های ارزیابی اثرات زیست محیطیˈ وˈ فن آوری های نوین زیست محیطی ˈ ، ˈ اقتصاد، حقوق و آموزش در محیط زیست ˈ ، ˈ سوانح و بحران محیط زیست ˈ ، ˈ مدیریت پسماند ˈ و ˈ انرژی های نوین و تجدید پذیر ˈ برخی از محورهای این کنفرانس است.

وی گفت: ˈ تغییرات آب و هوایی ˈ ، ˈ طراحی محیط ˈ ، ˈ فرهنگ و اخلاق زیست محیطی ˈ و ˈ محورهای ویژه از جمله ˈ آلودگی و پالایش خاک ˈ ، ˈ آلودگی و پایش آب و فاضلاب ˈ ، ˈ آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی و اکوسیستم های آبی ˈ ، ˈ مدل سازی ریاضی جهت مدیریت آلاینده ها ˈ ، ˈ مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار (POPs) ˈ و ˈ محیط زیست و دولت الکترونیک ˈ از دیگر محورهای این کنفرانس است.


 
 
برج میلاد نماد شهرسازی ایمن
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 


 
 
آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

فصل اول کلیات
ماده ۱ـ اصطلاحات و واژه‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت ـ مصوب ۱۳۸۶ـ .
۲ـ ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.
۳ـ کمیسیون: کمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و ترابری.
۴ـ دستگاههای موثر: دستگاههای عضو کمیسیون ایمنی راهها و سایر دستگاههای موثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل شامل نیروی انتظامی، وزارت راه و ترابری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنایع و معادن، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی ایران)، سازمان صدا و سیما، سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
۵ ـ اورژانس: مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور.

۸ ـ تصادفات رانندگی: انواع وقایع منجر به جرح، فوت، خسارت و یا ترکیبی از آنها که در نتیجه برخورد یک یا چند وسیله نقلیه با یکدیگر و یا انسان، حیوان و شیء به‌وجود می‌آید.
۹ـ سوانح رانندگی: وقایعی علاوه بر تصادفات رانندگی که وسیله نقلیه یا سرنشینان آن به دلایلی غیر از تعریف ذکر شده برای تصادف، متحمل خسارتهای جانی و مالی شوند از قبیل سقوط، واژگونی، ریزش بهمن، ریزش کوه، رانش زمین و وقوع سیل.
۱۰ـ ناوگان حمل و نقل عمومی: تمامی وسایل نقلیه موتوری که فعالیت آنها حمل و نقل عمومی بار و مسافر را شامل می‌شود. شامل انواع کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، سواری کرایه و مانند آنها.
فصل دوم ـ ارتقای ایمنی و بهسازی راهها
ماده۲ـ وزارت راه و ترابری موظف است برای افزایش ایمنی راههای برون‌شهری اقدامات ذیل را انجام دهد:
۱ـ شناسائی نقاط پر تصادف به تفکیک حوزه‌های جغرافیائی، تعیین اولویتها و ارائه برنامه زمانبندی‌شده سالانه برای انجام اقدامات ایمن‌سازی آنها به کمیسیون ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه.
تبصره ـ تعیین نقاط پرتصادف و اولویت‌بندی رفع آنها در کمیسیون (کمیته تخصصی مهندسی راه) انجام می‌شود.
۲ـ درجه‌بندی ایمنی راههای کشور و بازدید ایمنی راههای موجود و انجام اقدامات ایمن‌سازی با اولویت اقدامات کم هزینه مهندسی و همچنین ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون.
۳ـ بازرسی ایمنی راهها در مرحله مطالعاتی و پیش از گشایش و ارائه گزارش اقدامات انجام شده هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون.


 
 
نقش فرهنگ سازی در کاهش بلایای طبیعی از سوی مدیریت شهری
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

این مناسبت فرصت خوبی است که مدیریت شهری و شهرداریها در زمینه معرفی و ارائه آمار عملکرد شهرداری و سازمانهای وابسته در زمینه های مرتبط با حوادث و مدیریت بحران نظیر برنامه های آموزشی و پیشگیری و احداث و راه اندازی پروژه های عمرانی ، معرفی طرحها و پروژه های شاخص در زمینه کاهش آسیب پذیری شهری در برابر حوادث و برگزاری نمایشگاهها و جشنواره های مرتبط با سوانح و بلایای طبیعی در اماکن عمومی از طریق رسانه های خبری برنامه ریزی و اقدام لازم را به عمل آورند .

در این راستا، در طرح های توسعه شهری، کاهش وقوع حوادث و سوانح متعدد از جمله زلزله های مهیب، سیل، طوفان های فصلی،خشکسالی، رانش‌های مکرر زمین ، بارش برف سنگین و موج سرما و یخبندان، آتش سوزی های وسیع جنگلها، حوادث شهری و سایر حوادث گوناگون در کشور باعث شده ایران یکی از 10 کشور آسیب پذیر جهان از حیث وقوع حوادث طبیعی محسوب شود.


 
 
جامعه ایمن تربت جام وهدف کاهش سوانح و حوادث و رسیدن به جامعه ایمن
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

جامعه ایمن شهرستان تربت جام از سال 84 باهدف کاهش سوانح و حوادث و رسیدن به جامعه ای ایمن با ریاست فرماندار شروع به کار کرد.

ایجاد نگرش ایمن مستلزم گنجاندن فرهنگ ایمنی در تمام ابعاد زندگی مردم است . مابر این باوریم که شهرستان تربت جام باطراحی و برنامه ریزی در جهت اعتلای فرهنگ ایمنی و پیشگیری ، توجه به همت و تلاش مردم و همکاری و هماهنگی مناسب درون و برون بخشی می تواند به ایمنی و سلامتی که لازمه زندگی سالم می باشد بر اساس الگوی جامعه ایمن دست یابد . مطمئنا" مدل جامعه ایمن استراتژی مناسبی برای رسیدن به جامعه ای است که محیطی امن و سالم را برای مردم فراهم می سازد .

 
 
شاخص های بین المللی برنامه جامعه ایمن
 

شــاخــص اول

«ایجاد تشکیلاتی بر اساس مشارکت و همکاری بین بخشی که هر کدام از سازمان ها مسئولیت اجرای برنامه جامعه ایمن را در حوزه مسئولیت خود قبول کنند»

« وجود برنامه های مستمر و دراز مدت که هر دو جنس ، تمامی سنین و محیط با همه شرایط را تحت پوشش قرار دهد »
 

شـاخـص سـوم

« وجــود برنامه هایی که هدفش ارتقــاء گروههای در معرض خطربالا ، داوطلبین و محیط باشد »
 

شـاخص چهارم

« داشتــن برنامــه هائـــی که تعــداد مـــوارد و علتهای مصدومیت را ثبت و مستند سازی کند »
 

شـاخـص پنجـم

« وجود یک نظام ارزشیابی جهت بررسی و ارزیابی برنامه هاّّ مراحل آنها و تاثیر تغییراتی که انجام شده است »
 

شاخص ششم

«شرکت در کنفرانسهای ملی و بین المللی و انجام تعهدات بین المللی »
 

 
 
سوانح / توسعه / برنامه ریزی / رابطه / پیشگیری
نویسنده : حمید رضا موحدی زاده - ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 


5 واژه کلیدی برای دروس :

 

 

1-سوانح و رابطه آن با توسعه و برنامه ریزی

 

2- برنامه ریزی شهری و بررسی نقش آن در پیشگیری از سوانح

 

مرکز آموزش عالی علمی ، کاربردی بهزیستی استان خراسان رضوی


 
 
به پرشین بلاگ خوش آمدید
نویسنده : پرشین بلاگ - ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com